Дрешки

Angel Baby Ltd. е aдминистратор на лични данни, вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри".

Личните Ви данни, попълнени в сайта са необходими за обработка на Вашата поръчка. Информацията, която ни предоставяте, се обработва и съхранява по надежден и сигурен начин в съответствие със Закона за защита на личните данни и няма да бъде предоставена на трети лица.